Friday, January 7, 2011

Bio18

مشغول خوندن یه کتاب شدم، این اولین کتاب خوبیه که تو این بلاد می خونم، تا اینجاش همش به نظرم پرت نوشته هایی بود که کمابیش بوی کلیشه های نه چندان جذاب داشت. این یکی خوبه. به دل می شینه. می دونی یه جایی خونده بودم که می گفت از زندگی نود درصد آدم ها می شه یه کتاب نوشت. بعدش به این فکر کردم که احتمال خیلی زیاد من هم تو همون نود درصد آدم ها می گنجم و احتمالا یکی باید باشه که از زندگی من هم یه کتابی بنویسه و بعدش به این فکر کردم که می تونه فکر خوبی باشه اگه خودم این کار و بکنم و بعدش فکر کردم که احتمالا این فکر خوب فقط در سطح یه فکر باقی می مونه.. همین دیگه، آها یه چیز دیگه، الان فصل پرتقال چینیه، دلم تنگ شد واسه لبه گیری درختای نارنگی برگ ریز و بیروتی ...ا
Post a Comment