Tuesday, May 31, 2011

Bio23

بعضی آدم ها رو باید دید، بعضی ها رو باید شنید، بعضی ها رو باید تحمل کرد، اما بعضی آدم ها رو بــــــاید کشف کرد. یه آدم هایی هستن که اصلن دیده نمیشن و شنیده نمیشن، خیلی کم باهاشون روبرو میشی، اصلا وجودشون یه جوری دیگه ست، این دسته آدم ها رو باید واسشون وقت گذاشت و کشفشون کرد. این دسته همون دسته ان که تا وقتی هستن انگار نیستن، انگار که اصلا نیستن حسشون نمی کنی اما آی اگه بدونی این دسته از اون آدمایی ان که اگه بتونی کشفشون کنی کلی به زندگیت رونق دادی، بعد از اینکه کشف شدن، یه جوری ان این آدم ها که حتی اگه نباشن هم بهت انرژی می دن بدون اینکه بخوان، فقط به خاطر اینکه تو فهمیدی که یه همچین موجودی کلن وجود داره و فقط چون که می دونی چه آدم هایی هستن این جور آدم ها، یه جور خاصی ان، اگه باهاشون روبرو بشی اگه فقط عادی روبرو بشی چیزی نمفهمی، اما اگه یه موقعیتی باشه، یه جایی یه زمانی که به یه چیزی نیاز هست، اون موقع ست که اصلا نمی فهمی این جور آدم ها از کجا پیداشون می شه و همه چی و جور می کنن و بعدشم ناپیدا می شن دوباره، دلی که مال اوناست از اون دل هاست، و قلبی که اونا دارن یه چیز دیگه ست، نمی دونم چجوری بگم اما مثل یه جعبه جواهر قدیمی که ظاهرش هیچی نیست اما تو خودشون یه دنیا ارزش دارن که آی اگه فقط بتونی کشفشون کنی... آدم دلش قرص میشه میبینه یه همچین آدم هایی هنوز تو دنیا هستن و وجودشون حس نمیشه.. اصن نمی دونم خیلی سخته گفتنش فقط باید حسش کرد واقعا نمی تونم توضیحش بدم عجیبه ..

Friday, May 27, 2011

Bio22

She's got something in her sub-conscience that makes him a perfect match. Don't know and don't wanna guess who's the man behind the scene but whoever he is, probably is gone now, and only a shadow of his trace on the obedient mind of the girl makes the new him like a sunshine. O please come back as soon as you can. But I'm wearing black my dear darling, can't be yours. Well you know what? It's all a self-deception when you t.h.i.n.k  you l.i.k.e someone and he's your whatever romantic hero. It was only the teens when you actually shaped your true traits, when you in fact wanted something or someone with a specific whatever. And you grow up and raise him up right there in the middle of your joker alley and finally you see someone and you name it the one. Damned it, how foolish it is... Sorry, I'm in red today. I know you've been raising it, tasting it, forming it and completing it the way you wanted it to be, but it's not him. It's not the real him, it's not the real you either. So please just let her be, let me be, let yourself breathe and stop living in your own virtual small beautiful world, or if you do, please assume that it's made for relaxation not fabricating the avatars of your life's mates...

Friday, May 20, 2011

Desperate Cockroach

Alright, here we see three cockroaches on this picture I took a few nights ago coming out of the department heading back to home! It's clear that the two of them are making love, or having sex whatever you wanna call it based on your judgement! But what's the third one doing there?! Goofing around watching over the other two having a good time! weird. I spent about 15 minutes watching these guys. Crazy I am, hah? yeah I know but out of curiosity I looked at the third one, He was just wandering around the others sometimes watching them and very funny he sometimes tried to get in touch with the female cockroach! just FYI, the fattest cockroach in the middle of the picture is the female one. I wonder how long it does take for these creatures to get fully satisfied!! fifteen minutes I was there and who knows how long before and after it took them to finish it up, yeah I did not kill 'em of course. Well any way back to the third one, this guy was desperately trying to get a taste of the steady female cockroach, going toward her with a rear gear, slowly touching her body with his back bumper hoping for some luck while the other two were somewhere like in heaven I don't know for how long! once in a while the third guy mistakenly touched the male one and was like oh shit what's that stinky. After a while he was disappointed and went away, I didn't kill him either. Didn't want to make it the worst of a night for him. All and all it was interesting to me that what on earth this third guy was doing there!! Come on boy, go get yourself a good girl, I mean in terms of cockroaches, and have a life hah? what the heck is this awkward situation you are in? He went off, where I don't know! and these mating cockroaches, I kinda observed them very closely and they were not even scared! they did not move, the male's belly was kinda shivering but I'm not sure what was it! not even sure if these guys die like caterpillars after they mate, or if the male leaves the other one like cats and the rest is up to the female, or the female leaves her eggs like turtles, just wondering about this world of animals ...
But you know what?? the most funny part about this whole story is that seriously how long does it take for two cockroaches to put an end to the love making time!!

Thursday, May 5, 2011

Bio21

خوب خسته نباشم، ها باحاله این موقع صبح پست بنویسی؟ الا ای مسلمین جهان بدانید که ما سرویس شدیم، به اصطلاح زرتمون در اومد تو این چار روز اخیر. آخه لامصب، عقده ای، ای فلان فلان شده، هدفت از این امتحان چی بود؟ دندونت درد می کرد تو هم؟ :دی خلاصه این که همین چند دقه پیش تموم شد، ینی دیگه تمومش کردم، بعد از روزها با پیاز داغ اضافه بی خوابی و بی فیس بوکی و بی هر گونه کلک و فان و فنا و فلان و بیسار هنوز وقت نشده یه حموم بریم جون حاجی، الان اینو بنویسم برم یه آبی به سر و روم بریزم. دیروز رابینسون کروزوئه رو دیدم برگشته بهم میگه اسمش بد در رفته، قیافمونم که عین تارزان شده، فقط یه دیو سفید کم داشتم که رستم داستان بشم با این اوضاع و احوالم که اونم جور شد، هیچی دیگه آقا تموم شد، قکر کنم آخرین امتحان درسی دوران پر گهر دانشجوییم بوده باشه، البته این لامصبا تمومی که ندارن، یه دونه شاخش هنوز مونده اما خوب نمی شه گفت درسیه، باید گفت مولتی درسیه، عذابت ندم همون امتحان جامع رو می گم که معلوم نیس کدوم گل نی می خواد اون موقع شکوفه بده، آقا خوشحالم دیگه اینا، این سلول های خاکستریمون که یه سالی می شد رفته بودن مرخصی ریختن تو شرکت عینهو مثل روحت که موقع کابوس دیدن یهو میاد تو وجودت و بیدارت می کنه ها، می دونی که چی میگم؟ عین همون :دی اوه اوه این جور موقع ها که سلول های خاکستری مشغول پر کردن سوراخ های خالی مغز بلا مصرف هستن، یه زیر خاکی هایی از اون تو به توی مغزت پیدا می کنن که واژه خفن پیشش کم میاره، از خاطرات مرگ و دوستای عهد قجر و کاراکترای دورکُشِ بعضی از دوستات و یه چیزای دیگه که گفتنش خوبیت نداره و اونایی که گفتنش خوبیت داره و اینا و اونا همه یهو زرت، بابا بیخیال، نشستیم هر چی بود و نبود همین بود و تمام. آها یه چیز دیگه: ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست بیایید بیایید، این فروغی هم این موقع صبح حسش اومده میگه من نیازم تو رو هر روز دیدنه و اینا که من هم مث چی خوابم میاد و برم دوش بگیرم و برم دونوشگاه بینم چی میگه :دی فعلا یا علی

پ.ن. هر گونه غلط املایی رو بپبچون، من خیلی تند تند نوشتم خال کنیم این وقت صبی :دی