Saturday, June 8, 2013

There is Faith

تقریبا همیشه زندگی چیزی بهت می ده که ازش خواستی. یه موقع هایی هم زندگی چیزی بهت می ده که ازش نخواستی حتی. من البته در مورد چیزای خوب دارم حرف می زنم. یه موقع هایی زندگی یه چیز خوبی بهت می ده که ازش نخواستی. کم پیش میاد البته. در مورد چیزای بد هم البته درسته. یه دسته آدمایی هستن که هر چی زندگی بهشون بده راضی ان. می گن شکر و به زندگیشون ادامه می دن. یه دسته آدمایی هم هستن که هر چی که خودشون از زندگی می خوان و بدست میارن و بعدش می گن شکر. اون دسته اول کلن از زندگی چیزی نمی خوان و فقط منتظرن ببینن که زندگی چی پیش روشون میذاره که به نظرم خیلی مسخره میاد. هرچند اونا هم یه جورایی آروم به نظر می رسن چون انتظاری ندارن. دسته بعدی که انتظار دارن و به هدفشون هم می رسن به نظرم منطقی تر میاد. اما در کل می خوام بگم که گاهی اوقات هرچند خیلی کم چیزها طوری که میخوایم پیش نمیره. گاهی اوقات هم ما فقط فکر می کنم که چیزها اون طور که ما می خوایم پیش نمی ره ولی اینطور نیست در واقعیت. همه چیز خیلی هم خوبه. و ما پیش خودمون فکر می کنیم و میگیم که من که از زندگی اینو نخواسته بودم. و بعد که خوب فکر کنی می فهمی که خواهی نخواهی همون و خواستی. ممکنه به کسی نگفته باشی. ممکنه جایی ننوشته باشی ولی چیزی بوده که از دلت خواستی و عاقبت هم بهش رسیدی. هر چیزی که از دلت بخوای بهش می رسی. تو می تونی حتی بگی من دلم می خواد که زندگی هر چی دوست داره بده بهم و با همون بری جلو. چیزی که خیلی از ما فراموش می کنیم ایمانه. که همون قضیه از دل اومدن اون چیزه. وقتی چیزی رو از دل می خوای یعنی بهش ایمان داری و غیر ممکنه که چیزی که بهش ایمان داشته باشی برآورده نشه. برعکسش هم هست. چیزی که می خوای ولی بهش ایمان نداری ممکنه براورده نشه. اگه ته دلت ترس باشه یعنی ایمان نیست. یه جایی نوشته بود: ایمان، اعتماد، صبر و پشتکار. همین
Post a Comment